Arkaden Legesenter | Priser
15978
page-template-default,page,page-id-15978,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

Priser

Priser hos fastlegen som gjelder fra 1. juli 2022 – 30. juni 2023

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege
På dagtid: 160,-
På kveldstid, legevakt: 280,-

Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min
Pris: 10,-

Sykebesøk
Dagtid: 223,-
Kveldstid: 357,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin
Konsultasjon: 52,-
Sykebesøk: 38,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
Pris: 59,-

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
Pris: 59,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
Pris: 57,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
Pris: 116,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer
Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.: 67,-
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.: 102,-
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.: 145,-
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.: 198,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
Pris: 59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes
Hos allmennlege: 175,-
Hos spesialist: 283,-

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad